*** Promjene na vanjštini i unutrašnjosti prikazanih MINI modela mogu se primijeniti zbog redovitih ažuriranja proizvoda. Ako imate pitanja, raspitajte se kod lokalnog MINI distributera.