Sustav trenutačno nije dostupan!

Upotrijebiti pohranjenog trgovca?

Servis
Prikazujem {{dealerPins.length}} odgovarajućih MINI Centara.
{{ gcdmDealerData.name }} {{ gcdmDealerData.dist | number:1 }} Kilometri

{{ gcdmDealerData.street }}
{{ gcdmDealerData.additionalStreet }}
{{ gcdmDealerData.postalCode }} {{ gcdmDealerData.city }}
{{ gcdmDealerData.country }}

Upute
New MINIs
Raspoloživo
Neraspoloživo
Novi MINI-ji
Raspoloživo
Neraspoloživo
Service
Raspoloživo
Neraspoloživo
Tel.
{{ gcdmDealerData.attributes.phone }}
Molimo upotrijebite pretraživanje gore kako biste pronašli trgovca

{{ dealer.poi.values.street }}
{{ dealer.poi.values.additionalStreet }}
{{ dealer.poi.values.postalCode }} {{ dealer.poi.values.city }}
{{ dealer.poi.values.country }}

Upute
New MINIs
Raspoloživo
Neraspoloživo
Novi MINI-ji
Raspoloživo
Neraspoloživo
Service
Raspoloživo
Neraspoloživo
Tel.
{{ dealer.poi.values.attributes.phone }}
{{ displayDealer.infoname }} {{ displayDealer.name }} {{ dealer.poi.values.dist | number:1 }} Kilometri

{{ displayDealer.street }}
{{ displayDealer.additionalStreet }}
{{ displayDealer.postalCode }} {{ displayDealer.city }}
Zemlja

Upute
Go to dealer page

Hvala

Nastavi